Definition of Strooken

1. strike [v] - See also: strikeStrooken Pictures

Click the following link to bring up a new window with an automated collection of images related to the term: Strooken Images

Lexicographical Neighbors of Strooken

strontioborite
strontiochevkinite
strontiodresserite
strontioginorite
strontiojoaquinite
strontiomelane
strontiopyrochlore
strontiowhitlockite
strontitic
strontium
strontium-90
strontium 90
strontiums
strook
strooke
strooken (current term)
strookes
stroopwafel
stroopwafels
strop
strophanthidin
strophanthin
strophanthins
strophanthus
strophe
strophes
strophic
strophiole
strophioles
strophoid

Literary usage of Strooken

Below you will find example usage of this term as found in modern and/or classical literature:

1. Journal of School Geography (1897)
"... door Ludovicus Boulenger in 1514 vervaardigd strooken, waarop voor het ... door N. zelven gevonden wereldkaart in strooken , geplakt op de ommezijde van ..."

2. Journal by Royal Society of Antiquaries of Ireland (1870)
"... the 20th May, 1626, was assaulted and strooken by one ... hath strooken the sayd John Roth, being Deputy ..."

3. Verslagen en Mededeelingen by Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Afdeling Natuurkunde (1884)
"Yan deze strooken bevat ieder een tak van de lijn J = O, ... Deze X-Ign •verdeelt dus ook het vlak in n -f- l strooken, die, behalve de twee buitenste, ..."

Other Resources Relating to: Strooken

Search for Strooken on Dictionary.com!Search for Strooken on Thesaurus.com!Search for Strooken on Google!Search for Strooken on Wikipedia!

Search