How do you say marijuana in Italian?
— erba (f); marijuana (f)


Related synonyms for marijuana in Italian
cannabiscanapa (f)
Specialized synonyms for marijuana in Italian
grasserba (f); graminacea (f)
smokefumare
Generic synonyms for marijuana in Italian
cannabiscanapa (f)
hempcanapa (f)
Group relationships for marijuana in Italian
cannabiscanapa (f)
hempcanapa (f)