Definition of IAMMS

1. Acronym. Ibn Sina Academy of Medieval Medicine and Sciences ¹¹ Source: wiktionary.com

Lexicographical Neighbors of IAMMS

I/O
I/O bound
I2
I3
IA
IAA
IAAF
IAB
IABP
IAD
IADS
IAEA
IALA
IAM
IAMAT
IAMMS (current term)
IANA
IANAE
IANAL
IANC
IAP
IAPH
IAQ
IAST
IAT
IATA
IATEFL
IATs
IAU
IAW

Other Resources:

Search for IAMMS on Dictionary.com!Search for IAMMS on Thesaurus.com!Search for IAMMS on Google!Search for IAMMS on Wikipedia!

Search