Definition of Ganglier

1. Adjective. (comparative of gangly) ¹¹ Source: wiktionary.com

Definition of Ganglier

1. gangly [adj] - See also: gangly

Lexicographical Neighbors of Ganglier

ganglia pelvina
ganglia phrenica
ganglia plexuum autonomicorum
ganglia renalia
ganglia sacralia
ganglia thoracica
ganglia trunci sympathici
ganglial
gangliar
gangliate
gangliated
gangliated cord
gangliated nerve
gangliectomies
gangliectomy
ganglier (current term)
gangliest
gangliform
gangliitis
ganglike
gangline
ganglines
gangliness
gangling
ganglioblast
gangliocyte
gangliocytoma
ganglioform
ganglioglioma
gangliolysis

Literary usage of Ganglier

Below you will find example usage of this term as found in modern and/or classical literature:

1. ... Gephyrea: indsamlede paa den Norske Nordhavs-expedition ved D. C by Daniel Cornelius Danielssen, Johan Koren (1881)
"... uden ganglier og indesluttet i et The medial section of the central nervous chord is somewhat thinner than are the anterior and posterior sections, ..."

2. ... Gephyrea: indsamlede paa den Norske Nordhavs-expedition ved D. C by Daniel Cornelius Danielssen, Johan Koren (1881)
"... uden ganglier og indesluttet i et The medial section of the central nervous chord is somewhat thinner than are the anterior and posterior sections, ..."

3. Ugeskrift for læger by Almindelige danske lægeforening (1901)
"... af de bagerste ganglier. — Hvad de bagerste Rødder angaar, ... efter hvilke ganglier, der er lidende, maa der henvises til selve Afhandlingen. ..."

4. Ugeskrift for læger by Almindelige danske lægeforening (1901)
"... af de bagerste ganglier. — Hvad de bagerste Rødder angaar, ... efter hvilke ganglier, der er lidende, maa der henvises til selve Afhandlingen. ..."

Other Resources:

Search for Ganglier on Dictionary.com!Search for Ganglier on Thesaurus.com!Search for Ganglier on Google!Search for Ganglier on Wikipedia!

Search