Definition of Glazen

1. a. Resembling glass; glasslike; glazed.Definition of Glazen

1. Adjective. made or consisting of glass ¹

2. Adjective. resembling glass, glassy ¹

¹ Source: wiktionary.com

Definition of Glazen

1. glassy [adj] - See also: glassy

Glazen Pictures

Click the following link to bring up a new window with an automated collection of images related to the term: Glazen Images

Lexicographical Neighbors of Glazen

glave
glaver
glavered
glaverer
glaverers
glavering
glavers
glaves
glaymore
glaymores
glaze
glaze coat
glaze over
glaze up
glazed
glazen (current term)
glazer
glazers
glazes
glazier
glazieries
glaziers
glaziery
glaziest
glazily
glaziness
glazinesses
glazing
glazing agent
glazings

Literary usage of Glazen

Below you will find example usage of this term as found in modern and/or classical literature:

1. Dubbeltoren Waternet by Piet Vollaard (2006)
"... die naast de 'taille' de tweede belangrijke publieke ruimte vormt en eveneens beide torens als een glazen brug met elkaar verbindt. ..."

2. Verslagen en Mededeelingen by Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Afdeling Natuurkunde (1889)
"De in het opschrift dezer mededeeling bedoelde glazen meters zijn twee van de zeven, ... Van de aldaar vermelde glazen meters is N°. 3 in 1857 door mij, ..."

3. Holland and the Hollanders by David Storrar Meldrum (1898)
"The glazen spuit is a large brass squirt that sends the water sluicing about ... If the house does not boast a glazen spuit, a wooden ladle or a cup must do ..."

Other Resources Relating to: Glazen

Search for Glazen on Dictionary.com!Search for Glazen on Thesaurus.com!Search for Glazen on Google!Search for Glazen on Wikipedia!

Search

Translations