Definition of Liblabs

1. liblab [n] - See also: liblabLiblabs Pictures

Click the following link to bring up a new window with an automated collection of images related to the term: Liblabs Images

Lexicographical Neighbors of Liblabs

libidinizes
libidinizing
libidinosity
libidinously
libidinousness
libido dominandi
libido theory
libidoless
libidos
libivirumab
libken
libkens
liblab
liblabs (current term)
libra
librae
libraire
libraires
libral
librarial
librarian
librariana
librarianlike
librarianly
librarians
librarianship
librarianships
libraries

Literary usage of Liblabs

Below you will find example usage of this term as found in modern and/or classical literature:

1. Uit Oost en West by Pieter Johannes Veth (1889)
"... (omstreeks 1720) de speciale naam geweest der in Indiƫ uit Europeesche ouders geboren vrouwen, of schuilt er iets bijzonders in dat Enfants liblabs ? ..."

2. Taal en letteren by Foeke Buitenrust Hettema (1906)
"Verder geeft hij nog een stukje van de geschiedenis van dit woord, de plaats bij de Graaff (Oost-Indische Spiegel), waar deze zegt, wat men onder liblabs ..."

Other Resources Relating to: Liblabs

Search for Liblabs on Dictionary.com!Search for Liblabs on Thesaurus.com!Search for Liblabs on Google!Search for Liblabs on Wikipedia!

Search