Definition of Naivist

1. in a naive style [adj]Naivist Pictures

Click the following link to bring up a new window with an automated collection of images related to the term: Naivist Images

Lexicographical Neighbors of Naivist

naive art
naive falsificationism
naive realism
naiveite
naiveites
naively
naiveness
naivenesses
naiver
naives
naivest
naivete
naivetes
naiveties
naivety
naivist (current term)
naivity
naja
najas
nakabandi
nakabandis
nakauriite
nake
naked-ape
naked-eye
naked ape
naked apes
naked as a jaybird
naked as the day one was born

Literary usage of Naivist

Below you will find example usage of this term as found in modern and/or classical literature:

1. Samling af endnu gjaeldende love og anordninger m.v. af mere almindelig by Denmark (1903)
"... med Hensyn til hvilke der er Grund til at formode, at Sygdommen har været asiatisk Kolera, men at intet nyt Tilfælde naivist sig i de sidste 7 Bage, ..."

2. Samling af nordiske domme i sjøfartsanliggender by Nordisk skibsrederforening (1908)
"... der opstod for dem ved, at Cheeken naivist sig at være værdiløs. .leg forstaar ikke, at det skulde kunne være paa noget andet Grundlag, de skulde kunne ..."

Other Resources Relating to: Naivist

Search for Naivist on Dictionary.com!Search for Naivist on Thesaurus.com!Search for Naivist on Google!Search for Naivist on Wikipedia!

Search