Definition of Tolarjev

1. tolar [n] - See also: tolarTolarjev Pictures

Click the following link to bring up a new window with an automated collection of images related to the term: Tolarjev Images

Lexicographical Neighbors of Tolarjev

tokonomas
tokos
tokoyama
toktokkie
toktokkies
toku-dawara
tokusatsu
tola
tolah
tolahs
tolan
tolane
tolanes
tolans
tolar
tolarjev (current term)
tolars
tolas
tolash
tolazamide
tolazoline
tolazoline hydrochloride
tolazolines
tolbachite
tolbooth
tolbooths
tolbot
tolbutamide
tolbutamide 4-hydroxylase
tolbutamide test

Literary usage of Tolarjev

Below you will find example usage of this term as found in modern and/or classical literature:

1. Slovenske večernice; za pouk in kratek čas. by Mohorja Družba sv, Družba sv, Mohorja, Družba sv. Mohorja v Celovcu (1883)
"... tolarjev samo 78 gold., navadnih starih tolarjev pa 75 gold.; ali zopet drugače povedano: iz tisoč gramov one zmesi, iz ktere se imenovani novi ..."

2. Slovenske večernice; za pouk in kratek čas. by Družba sv, Mohorja, Družba sv. Mohorja v Celovcu, Mohorja Družba sv (1887)
"Drugi dan mu izroči oštir račun; bilo je plačila 6000 tolarjev. Kralj pokliče mestnega župana, mu da 6000 tolarjev in reče: ,,Pla- ..."

3. Zbornik by Slovenska matica (1906)
"... trdih tolarjev in cesar Maksimilijan se je ... celih 4000 tolarjev. Najbolj zanimivo pri tern pa je, ..."

4. Slovenski glasnik by Anton Janežič, Slovenski glasnik (1864)
"... da jej pa za gotovo obeta 3000 tolarjev za doto njenemu otroku. ... ti bodes imel 3000 tolarjev, za strah bozji ! Stoj, se nekaj se mi klati po glavi, ..."

Other Resources Relating to: Tolarjev

Search for Tolarjev on Dictionary.com!Search for Tolarjev on Thesaurus.com!Search for Tolarjev on Google!Search for Tolarjev on Wikipedia!

Search