How do you say journey in Scottish Gaelic?
— slighe (f); cuairt (f); turas (m); taisteal (m)


Generic synonyms for journey in Scottish Gaelic
movegluais
tripcuairt (f); turas (m)
Terms within for journey in Scottish Gaelic
legcas (f)
stageàrd-ùrlar (m)
Specialized synonyms for journey in Scottish Gaelic
flyitealaich, dèan iteag, falbh air iteig
sailseòl (m)
shiplong (f)
tripcuairt (f); turas (m)
waydòigh (f); modh (m)