How do you say musician in Scottish Gaelic?
— ceòladair (m), neach-ciùil (m)


Category relationships for musician in Scottish Gaelic
musicceòl (m)
Specialized synonyms for musician in Scottish Gaelic
singerseinneadair; òranaiche (m); neach-seinn (m)
Generic synonyms for musician in Scottish Gaelic
artistdealbhadair (m), dealbhaiche (m), ealantair (m), neach-ealain (m)
Derivative terms for musician in Scottish Gaelic
musicceòl (m)
playcleasachd (f)