How do you say mutation in Norwegian Bokmal?
— Mutasjon


Generic synonyms for mutation in Norwegian Bokmal
beingtilværelse; det å være
Specialized synonyms for mutation in Norwegian Bokmal
monstermonster (n); uhyre (n)