How do you say plural in Scottish Gaelic?
— iolra (m)


Examples of language type for plural in Scottish Gaelic
alphabetaibidil (f)
authorityùghdarras (m)
downsìos; a-bhuas; a-bhàn; a-nuas
headceann (m)
interestsuim (f)
orderòrdugh (m)
pantsbriogais (f), triubhas (m)
poortruagh
richbeairteach
rightcòir (f)
spectaclesspeuclairean (m)
sunglassesspeuclairean-grèine (m); glainneachan-grèine (f)
taileàrr (m)
whitegeal; bàn; fionn

Search