How do you say toy in Arabic?
— لعبة (f) (lú3ba); لعبة; لعبة


Related synonyms for toy in Arabic
playلعب (f) (lá3ib)
Generic synonyms for toy in Arabic
doفعل (fáʿala); عمل (ʿámila)
dogكلب (m) (kalb)
Specialized synonyms for toy in Arabic
ball(Arab'كرة) (kóra) (f)
balloon(Arab'بالون) (balūn) (m), (Arab'منطاد) (IPAchar'(munʈād)) (m)
dollدمية
kite(Arab'طائرة ورقية) (ṭā’ira waraqíyya) (f)
Related verbs for toy in Arabic
playلعب (f) (lá3ib)