How do you say woman in Scottish Gaelic?
— bean (f); boireannach (m)


Generic synonyms for woman in Scottish Gaelic
classclas (m)
femaleboireannach (m), bean (f), tè (f)
Specialized synonyms for woman in Scottish Gaelic
beautyàilleachd (f)
catcat#Scottish Gaelic'cat (m)
girlcaileag (f); nighean (f); nighneag
missionndrainn
nursemuime (f), banaltraim (f), màthair-altraim (f)
prostitutesiùrsach (f), strìopach (f)
wavetonn (m)
whoresgliùrach (f); strìopach (f); reipseach (f)
widowbanntrach (f)
wifebean-chèile (f), bean-phòsda (f)
Antonyms for woman in Scottish Gaelic
manduine (m)