Medical Definition of N-succinylglutamate desuccinylase

1. Catalyses conversion of n-succinylglutamate to l-glutamate and succinate; member of catabolic arginine succinyltransferase pathway of pseudomonas aeruginosa; genbank af011922 Registry number: EC 3.5.1.- Synonym: arue gene product, sgds enzyme (26 Jun 1999)Lexicographical Neighbors of N-succinylglutamate Desuccinylase

N-hydroxy-2-acetylaminofluorene reductase
N-hydroxy-2-acetylaminofluorene sulfotransferase
N-hydroxyarylamine O-acetyltransferase
N-methylalanine dehydrogenase
N-methylcarbamate hydrolase
N-methylcarnosine
N-methylglucamine
N-methylhistidine
N-methylhydantoin amidohydrolase
N-nitrosomethylbenzylamine debenzylase
N-nitrosopyrrolidine alpha-hydroxylase
N-omega-phosphoarginine hydrolase
N-pole
N-succinyladenylic acid
N-succinylglutamate 5-semialdehyde dehydrogenase
N-succinylglutamate desuccinylase (current term)
N-sulfanilylacetamide
N-sulfanilylbenzamide
N-sulfoglucosamine-3-sulfatase
N-terminus
N.A.
N.B.
N.BstSE nickase
N.C.
N.D.
N.D.N.Y.
N.D.W.Va.
N.D. Ala.
N.D. Cal.
N.D. Fla.

Other Resources:

Search for N-succinylglutamate desuccinylase on Dictionary.com!Search for N-succinylglutamate desuccinylase on Thesaurus.com!Search for N-succinylglutamate desuccinylase on Google!Search for N-succinylglutamate desuccinylase on Wikipedia!

Search