Definition of WWTP

1. Initialism. wastewater treatment plant ¹¹ Source: wiktionary.com

Lexicographical Neighbors of WWTP

WTT
WTV
WUBA
WUI
WV
WVO
WW
WW1
WW2
WWE
WWF
WWI
WWII
WWIII
WWJD
WWTP (current term)
WWU
WWW
WWWWW
WY
WYCIWYG
WYMM
WYSIWYG
WYSIWYGs
W factor
W locus
W procedure
W rays
WaPo
Waal

Other Resources:

Search for WWTP on Dictionary.com!Search for WWTP on Thesaurus.com!Search for WWTP on Google!Search for WWTP on Wikipedia!

Search