Definition of WWU

1. Initialism. Western Washington University ¹2. Initialism. weighted work unit ¹

¹ Source: wiktionary.com

Lexicographical Neighbors of WWU

WTV
WUBA
WUI
WV
WVO
WW
WW1
WW2
WWE
WWF
WWI
WWII
WWIII
WWJD
WWTP
WWU (current term)
WWW
WWWWW
WY
WYCIWYG
WYMM
WYSIWYG
WYSIWYGs
W factor
W locus
W procedure
W rays
WaPo
Waal

Other Resources:

Search for WWU on Dictionary.com!Search for WWU on Thesaurus.com!Search for WWU on Google!Search for WWU on Wikipedia!

Search