How do you say black in Armenian?
— սևամորթ (sevamort’)


Related synonyms for black in Armenian
darkմութ (mut'); խավար (xavar)
Generic synonyms for black in Armenian
colorգույն (guyn)
darkմութ (mut'); խավար (xavar)
darknessխավար (xavar); մթություն (mt'ut'yun)
manմարդ (mard)
personանձ (anj); անձնավորություն (anjnavorut'yun)
pieceմաս (mas); կտոր (ktor)
someoneմեկ (mekë)
soulհոգի (hogi)
Category relationships for black in Armenian
chessշախմատ (šaxmat); ճատրակ (č̣atrak)
Similar to for black in Armenian
darkմութ (mut'); խավար (xavar)
dirtyկեղտոտ (keġtot)
evilչար (čar)
Also for black in Armenian
darkմութ (mut'); խավար (xavar)
Antonyms for black in Armenian
whiteսպիտակ (spitak)
Derivative terms for black in Armenian
darkմութ (mut'); խավար (xavar)
darknessխավար (xavar); մթություն (mt'ut'yun)