How do you say cereal in Swahili?
— nafaka


Related synonyms for cereal in Swahili
grainnafaka
Generic synonyms for cereal in Swahili
grassunyasi
Specialized synonyms for cereal in Swahili
barleyshayiri
cornmuhindi; hindi
grainnafaka
maizehindi
ricemchele
wheatngano '(class 9/10)'
Partainyms for cereal in Swahili
grainnafaka