How do you say child in Thai?
— ศิศุ (sìsù)


Related synonyms for child in Thai
babyเด็กทารก (dèk taarók); เด็กน้อย (dèk nói); เด็กอ่อน (dèk òn)
Specialized synonyms for child in Thai
babyเด็กทารก (dèk taarók); เด็กน้อย (dèk nói); เด็กอ่อน (dèk òn)
monkeyลิง (ling)
orphanเด็กกำพร้า (dèk gam práa)
peanutถั่วลิสง (tùalísŏng)
Group relationships for child in Thai
familyครอบครัว (khrâwbkhrua)