How do you say cold in Russian?
— простуда (f) (prostúda)


Similar to for cold in Russian
deadмёртвый (mjórtvyj); дохлый (dóxlyj)
farдальний (dál’nij); далёкий (daljókij)
Antonyms for cold in Russian
hotгорячий (gorjáčij); жаркий (žárkij)