How do you say company in Latvian?
— sabiedrība (f); kompānija (f)


Specialized synonyms for company in Latvian
numberskaitlis (m)
servicepīlādzis (g'lv)
Generic synonyms for company in Latvian
circleriņķis
friendshipdraudzība
setkopa (f)