How do you say distance in Polish?
— Odległość


Related synonyms for distance in Polish
lengthdługość (f)
Generic synonyms for distance in Polish
partczęść (f)
Specialized synonyms for distance in Polish
hourgodzina (f)
legnoga (f)
minuteminuta (f)
waydroga (f)
Attributes for distance in Polish
closezamknąć; zamykać
fardaleki (m); daleka (m); dalekie (n)