How do you say electronics in Serbian?
— електроника; Електроника


Examples of category for electronics in Serbian
characteristicosobina (f); značajka (f)
echojeka (f)
faultgreška (f)