How do you say enemy in Czech?
— nepřítel (m)


Generic synonyms for enemy in Czech
peoplelid (m); lidé; národ (m)
Antonyms for enemy in Czech
friendpřítel (m); kamarád (m); přítelkyně (f)