How do you say eye in Slovak?
— oko (n); Oko


Related synonyms for eye in Slovak
centerstred (m)
heartsrdce (n)
middlestred (m)
Generic synonyms for eye in Slovak
countrydedinský (m), dedinská (f), dedinské (n); vidiecky (m), vidiecka (f), vidiecke (n)
lookdívať sa
Group relationships for eye in Slovak
faceTvár (f)
needleihla (f)
Terms within for eye in Slovak
eyelidočné viečko (n); viečko (n)
Derivative terms for eye in Slovak
middlestred (m)