How do you say gardening in Estonian?
— Aiandus


Examples of category for gardening in Estonian
gardenpark
Derivative terms for gardening in Estonian
gardenpark