How do you say hammer in Croatian?
— čekić (m); čekić; Čekić


Related synonyms for hammer in Croatian
cockkukuriku#Croatian'kukuriku
Terms within for hammer in Croatian
headglava (f)
Derivative terms for hammer in Croatian
cockkukuriku#Croatian'kukuriku