How do you say joule in Hebrew?
— ג׳ול (jul); ג'ול