How do you say physics in Czech?
— fyzika (f); Fyzika; Portál:Fyzika


Examples of category for physics in Czech
atomatom (m)
energyenergie (f)
freevolný (m)
lightosvětlit, osvítit
moleculemolekula (f)
penciltužka (f), olůvko (hist.) (n)
powersíla (f)
translatepřeložit
wavevlna (f)
workpracovat
Specialized synonyms for physics in Czech
astronomyastronomie (f)
electromagnetismelektřina a magnetismus (m)
electronicselektronika (f)