How do you say pork in Hindi?
— सुअर का मांस (m) (su'ar kā mā̃s); सुअर का गोश्त (m) (su'ar kā gośt)


Group relationships for pork in Hindi
pigसूअर (m) (sū'ar)
Generic synonyms for pork in Hindi
meatगोश्त (m) (gośt); मांस (m) (mā̃s); (m) (mā̃s)

Search