How do you say secret in Armenian?
— գաղտնի (gaġtni)


Related synonyms for secret in Armenian
mysteriousխորհրդավոր (xorhrdavor); առեղծվածային (aṙeġçvaçayin); հանելուկային (hanelowkayin)
mysteryգաղտնիք (gaġtnik'), առեղծված (aṙeġçvaç)
Generic synonyms for secret in Armenian
informationտեղեկատվություն (teġekatvut'yun); տեղեկություն (teġekut'yun)
Specialized synonyms for secret in Armenian
passwordգաղտնաբառ (gaġtnabaṙ)
wordբառ (baṙ)
Derivative terms for secret in Armenian
mysteriousխորհրդավոր (xorhrdavor); առեղծվածային (aṙeġçvaçayin); հանելուկային (hanelowkayin)
mysteryգաղտնիք (gaġtnik'), առեղծված (aṙeġçvaç)