How do you say yolk in Turkish?
— yumurta sarısı


Generic synonyms for yolk in Turkish
foodyiyecek; yemek; besin; aş
Group relationships for yolk in Turkish
eggyumurta