Definition of Advocaat

1. Noun. A liqueur made of egg yolks, sugar and strong liquor, typically brandy. ¹

¹ Source: wiktionary.com

Definition of Advocaat

1. a liqueur [n -S]

Lexicographical Neighbors of Advocaat

advising
advisingly
advisings
advisive
adviso
advisoes
advisor
advisories
advisors
advisory
advisory board
advisory opinion
advisory opinions
advisory service
advisos
advocaat (current term)
advocaats
advocacies
advocacy
advocate
advocated
advocates
advocateship
advocateships
advocateth
advocating
advocation
advocations
advocative
advocator

Literary usage of Advocaat

Below you will find example usage of this term as found in modern and/or classical literature:

1. Teaching Atlas of Nuclear Medicine by Kevin J. Donohoe, Annick Van den Abbeele (1873)
"(Den rok van den Luitenant werpt hij in de kamer van den advocaat.) Kn daar is de uwe, ... DE LUITENANT t'11 DE advocaat. \ Kerel, dat is mijn rok niet! ..."

2. Nederlandsch-Indisch plakaatboek, 1602-1811 by Netherlands Batavian Republic (1795-1806), Netherlands (Kingdom of Holland : 1806-1813), Jacobus Anne van der Chijs (1897)
"itie hen zal achterhalen en in handen van de justitie overleveren : met last voorts aan den advocaat fiscaal van Hol- landsch Indiën om derzelver namen ..."

3. An Inverted Sort of Prayer by Chris F. Needham (2006)
"Still, enjoying as much popularity as it did, the Devil's advocaat really was a tiny ... The Devil's advocaat: extremely small and undeniably popular. ..."

4. Aanteekeningen op de Nederlandsche wetboeken: bevattende de litteraturr en ...by Willem Cornelis Joannes Josephus Cremers, Netherlands by Willem Cornelis Joannes Josephus Cremers, Netherlands (1870)
"De advocaat, die krachtens art. 12 van het règlement van orde en discipline is geschrapt van het tableau, kan niet weer op nieuw als advocaat worden ..."

5. Prestatiebescherming en ongeschreven intellectuele eigendomsrechten by Th. C. J. A. van Engelen (1994)
"C. advocaat-GENERAAL advocaat-Generaal Franx concludeerde tot verwerping van bet beroep in cassatie. Hij stelde voorop dat naar Nederlands ..."

Other Resources:

Search for Advocaat on Dictionary.com!Search for Advocaat on Thesaurus.com!Search for Advocaat on Google!Search for Advocaat on Wikipedia!

Search