Definition of Incisurae

1. Noun. (plural of incisura) ¹¹ Source: wiktionary.com

Lexicographical Neighbors of Incisurae

incisura rivini
incisura scapulae
incisura semilunaris ulnae
incisura sphenopalatina
incisura supraorbitalis
incisura tentorii
incisura terminalis auris
incisura thyroidea inferior
incisura thyroidea superior
incisura tragica
incisura trochlearis
incisura tympanica
incisura ulnaris
incisura umbilicalis
incisura vertebralis
incisurae (current term)
incisurae cartilaginis meatus acustici externi
incisurae santorini
incisure
incisures
incitable
incitant
incitants
incitation
incitations
incitative
incitatives
incite
incited
inciteful

Other Resources:

Search for Incisurae on Dictionary.com!Search for Incisurae on Thesaurus.com!Search for Incisurae on Google!Search for Incisurae on Wikipedia!

Search