How do you say bite in Polish?
— gryźć


Related synonyms for bite in Polish
burnpalić się
Generic synonyms for bite in Polish
injuryszkoda (f); uraz (m); kontuzja (f)
mealposiłek (m); danie (n); jedzenie (n)
spiceprzyprawa (f)
Specialized synonyms for bite in Polish
chewżuć
nettlepokrzywa (f)
Related verbs for bite in Polish
burnpalić się
Derivative terms for bite in Polish
burnpalić się