How do you say bite in Slovak?
— hrýzať


Related synonyms for bite in Slovak
prickkokot
Generic synonyms for bite in Slovak
injuryurážka (f)
spicekorenie (n)
Specialized synonyms for bite in Slovak
gnawhlodať; hrýzť