How do you say brown in Vietnamese?
— (màu) nâu, sạm; rám nắng, sạm nắng (skin); Nâu


Generic synonyms for brown in Vietnamese
universitytrường đại học; đại học
colormàu; màu sắc
Specialized synonyms for brown in Vietnamese
caramelkẹo caramen.; kẹo
chestnuthạt dẻ
chocolatesô-cô-la; sôcôla; socola
coffeecà phê