How do you say canal in Malay?
— terusan; Terusan


Category relationships for canal in Malay
astronomyastronomi; ilmu falak; kaji bintang