How do you say coast in Turkish?
— sahil, deniz kenarı, deniz kıyısı, kıyı, kızak için uygun yokuş, kızakla yokuştan kayma