How do you say contract in Croatian?
— Ugovor


Related synonyms for contract in Croatian
takeuzeti; zgrabiti; ščepati; prigrliti
Generic synonyms for contract in Croatian
bridgemost (m)
fallpadati
Group relationships for contract in Croatian
bridgemost (m)
Related verbs for contract in Croatian
editurediti