How do you say contract in Ukrainian?
— Договір


Related synonyms for contract in Ukrainian
narrowвузький (vúz'kyj)
takeбрати (bráty); взяти (vzjáty)
Generic synonyms for contract in Ukrainian
bridgeміст (m) (mist); (mostý)
fallпадати (pádaty); упасти (upásty)
Group relationships for contract in Ukrainian
bridgeміст (m) (mist); (mostý)
Derivative terms for contract in Ukrainian
narrowвузький (vúz'kyj)