How do you say dress in Slovak?
— šaty (f)


Related synonyms for dress in Slovak
dorobiť
setmnožina (f)
Specialized synonyms for dress in Slovak
sackvrece (f)
shirtkošeľa (f)
shoetopánka (f)
Related verbs for dress in Slovak
dorobiť
setmnožina (f)
Entails for dress in Slovak
killzabiť