How do you say eucalyptus in Lithuanian?
— Eukaliptas


Generic synonyms for eucalyptus in Lithuanian
gumdantenos (f)
woodmedis