How do you say honor in Serbian?
— čast (f)


Related synonyms for honor in Serbian
honourčast (f)
Generic synonyms for honor in Serbian
chastitycelomudrenost, čednost, neporočnost
virtuevrlina (f)
Specialized synonyms for honor in Serbian
letterписмо (n) (pismo)
pledgezavet (m)
ribbonpantljika (f)
sealtuljan
toastzdravica
Derivative terms for honor in Serbian
honourčast (f)

Search