How do you say honour in Serbian?
— čast (f)


Related synonyms for honour in Serbian
honorčast (f)
Generic synonyms for honour in Serbian
chastitycelomudrenost, čednost, neporočnost
virtuevrlina (f)
Specialized synonyms for honour in Serbian
letterписмо (n) (pismo)
pledgezavet (m)
ribbonpantljika (f)
sealtuljan
toastzdravica
Derivative terms for honour in Serbian
honorčast (f)

Search