How do you say incite in Kurdish?
— arandin, azirandin, cixirandin, sîqilandin, tehrîk kirin, lê sor kirin, teşwîq kirin, engizandin, belişandin,
pîj kirin, ajawe kirin, provoke kirin, han dan, fît kirin, xiroşme kirin, cilixandin


Related synonyms for incite in Kurdish
moveجولاندن (culandin)
Generic synonyms for incite in Kurdish
dogelo; aya; ma
Specialized synonyms for incite in Kurdish
gooseqaz; قاز
Causes for incite in Kurdish
moveجولاندن (culandin)
Related verbs for incite in Kurdish
moveجولاندن (culandin)

Search

Translations