How do you say monkey in Hindi?
— बन्दर (bandar) (m), वानर (vānar) (m), कपि (kapi) (m)


Generic synonyms for monkey in Hindi
childबच्चा (m) (baccā); बच्ची (f) (baccī); (m) (śíśu)
workकाम करना (kām karnā)