How do you say monkey in Kazakh?
— маймыл (maymıl)


Generic synonyms for monkey in Kazakh
childбала (bala)