How do you say rib in Telugu?
— (emukula gUdu)


Specialized synonyms for rib in Telugu
threadదారము (daaramu)
veinసిర (sira)
Generic synonyms for rib in Telugu
boneఎముక (emuka), బొమికె (bomike), బొక్క (bokka)
supportఅండ (anda)